Tietoturvan parantamiseksi ja GDPR-vaatimusten vuoksi kaikki Axiell Arena- ja WebOPAC-verkkokirjastoympäristöt edellyttävät toukokuun alusta alkaen selaimelta salatun liikenteen (https) käytössä vähintään TLS-protokollan 1.2-versiota. Tällaiset vaatimukset ovat yleisesti käytössä esim. pankkien verkkopalveluissa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kovin vanhat selaimet/käyttöjärjestelmät eivät enää toimi Arena-verkkokirjastoissa, koska vanhoissa selaimissa ei ole tukea TLS 1.2-versiolle. Tällaisia jatkossa toimimattomia selaimia/käyttöjärjestelmiä ovat esimerkiksi Internet Explorer 6 tai 8 Windows XP, päivittämättömät iPhone 3:n tai sitä vanhemmat iPhonen versiot.

Oman selaimen TLS 1.2-tuen voi tarkistaa esim. sivulta https://www.ssllabs.com/ssltest/viewMyClient.html. Protocol Features/TLS 1.2 -kohdassa pitää olla maininta “Yes”.

Pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan kirjastotuelle, mikäli organisaatiollanne ei ole valmiuksia ko. muutokseen. Muuten muutos ei edellytä teiltä toimenpiteitä.